kedd, 20 február 2018
- - - - - -
A+ R A-

HAJÓBÉRLÉS FELTÉTELEI

 

A HAJÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL

 

1. ÁRAK/BÉRLETI DÍJ
Csak a vízi jármű bérletét tartalmazza. Nem tartalmazza az kikötő és más szolgáltatások, sem az üzemanyag költségeit.

2. FIZETÉS
A vízi jármű akkor használható, amikor kifizették a bérleti díjat.

3. A BÉRLET LEMONDÁSA
Ha a bérlő bármely okból lemond a bérletről, jogában áll egy másik személyt keresni, aki magára veszi a bérletet. Ha ilyen személyt nem sikerül találni, akkor:

a befizetett bérlet 100%-a visszafizetendő, ha 10 nappal a bérlés előtt jelentik a lemondásukat
a befizetett bérlet 50%-a visszafizetendő, ha 1 hónappal a bérlés előtt jelentik a lemondásukat
a befizetett bérlet 25%-a visszafizetendő, ha legalább 2 hónappal a bérlés előtt jelentik a lemondásukat

Egy hasznos tipp: Kössön biztosítást a bérlés lemondásával kapcsolatos nehézségek kikerülése végett!

4. KEZESSÉG

 

A bérbeadó nem felelős azon hibákért, rendellenességekért, amelyeket a bérlő a bérlés ideje alatt akarva vagy akaratlanul követ el, illetve egy harmadik személy az elkövető. A bérbeadó mentes minden olyan bírósági eljárástól, melyet esetleg a bérlő mérne rá. A bérlő válalja a felelőséget, ha nem tartja be a hajózással kapcsolatos szabályokat és előírásokat.

 


5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

 

A bérbeadó a bérlőnek a megbeszélt időpontban és helyen adja át a vízi járművet. Ha a bérbeadó objektív okokból nem tudja időben átadni a vízi járművet, akkor a bérlési költségek csökkennek. Ha a bérbeadó nem tudja 36 óra leforgása alatt, illetve egy olyan kikötőben, mely maximum 36 mérföldnyire van az anyakikötőtől átadni a vízi járművet a bérlőnek, akkor a bérlő felbonthatja a szerződést. Ebben az esetben joga van a bérleti díjhoz, viszont nem fedezik az egyéb költségeket, pl. szállás, utiköltség stb.
A bérlő kötelessége átvételkor ellenőrizni a vízi járművet. Minden rendellenességet, hiányosságot jelenteni kell, fel kell jegyezni. Amit nem reklamálnak, azt úgy könyveljük el, hogy hibátlan és működőképes.
A skipper feladata jól megismerkedni a kibérelt vízi járművel (felszerelésével, műszereivel, azok irányításával, karbantartásával).
Ha a vízi jármű megrongálását átvételkor vagy használata közben természeti erők okozták, vagy más, nem a bérbeadó hibájából adódó károk keletkeznek, a bérlőnek nem térítjük meg a kárát. Ha a megrongálódás az átvételkor rejtett hibákból, renellenességekből fakadt, akkor viszont a bérlőnek megtérítjük a kárát azokra a napokra, amelyekben nem használhatta a bérelt vízi járművet. Az utiköltségekkel, elszállásolással, megcsonkított szabadsággal stb. kapcsolatos elszenvedett károkat nem térítjük meg.
A bérlőnek a megbeszélt időpontban és helyen kell visszaadni a bérbeadónak a vízi járművet. Ha 12 óra késéssel adja vissza a vízi járműt, akkor minden órára 2%-os késesi díjat (A késési díjat a heti bérlés díjából számítják ki.) kell fizetnie, illetve ki kell fizetnie a késéssel kapcsolatos kiadásokat is, pl. szállítás, a vízi járműre várók kártérítése stb.
A vízi járműt teli tartállyal, tisztán, kitakarítva és hibátlan állapotban bocsájtjuk bérlőink rendelkezésére. Ugyanilyen állapotban kérjük visszajuttatni a jachtot/vízi járműt.
Minden károsodást, hibásodást, elvesztett tárgyat meg kell fizetni (akkor is, ha a természeti erők befolyásolták ezeket), a költségeket az óvadékból/kaucióból vonjuk le.
Ha a bérbeadó sejti, hogy megsérültek a jacht/vízi jármű vízben levő részei, melyről csak annak a vízből való kiemelésekor lehet meggyőződni, akkor ezt megteheti a bérlő költségére (kemelés + javítás).

 


6. ÓVADÉK/KAUCIÓ

 

A jacht/ vízi jármű átvételekor fizetendő be (készpénz vagy csekkek). Ha a jachtot/vízi járműt hibátlanul juttatják vissza, a befizetet kauciót is visszaadjuk. Minden károsodást, hibásodást, elvesztett tárgyat a bérlőnek meg kell fizetnie, ki kell fizetnie a késéssel és a szállítással kapcsolatos kiadásokat is. A felszerelés és alkatrészek pótlásakor az eladási árat vesszük figyelembe. Karcolások, súrolások stb. eltávolításával járó költségek esetében a felületek négyzetcentiméterét vesszük figyelembe. Ha nincs tele a tartály, akkor az üzemanyag ára mellett még az ezzel járó költségek 10%-át ki kell fizetni. A kártérítést a jacht visszaadásakor kell megtéríteni. Ha a kár összegét nem lehet azonnal megállapítani, akkor a teljes kaució vagy annak egy része a bérbeadónál marad. 30 nap alatt a bérbeadó kötelessége elvégezni az elszámolást.
A bérlőnek nap mint nap ellenőriznie kell a motorolajt és a hűtőberendezést, így a bérlőnek kell megfizetni, ha a motor hanyagságából rongálódott meg.

 


7. BIZTOSÍTÁS

 

A vízi járművekre általános és casco-biztosítást kötöttünk. A bérlés alatti időszakban történő baleseteket a bérlőnek jelentenie kell a bérbeadónak, s a javításra engedélyt kell kérnie a bérbeadótól vagy az általa megbízott személy(ek)től. Nagyobb szerencsétlenségek, esetében vagy akkor, amikor mások is érintettek ez ügyben, értesíteni kell a legközelebbi kikötő parancsnokságára. Írásban pontosan be kell számolni minden részletről (a biztosítótársaság miatt). Ha a bérlő nem tesz eleget a felsoroltaknak, neki kell megtéríteni a kárt. A vitorla és a motor megrongálását, az olajhiányt nem fedezi a biztosítás, ezeket a bérlő fizeti. A személyes tárgyakra és a fedélzeten levő személyekre külön biztosítást kell kötni.

 


8. SKIPPERT (HAJÓVEZETŐT) IS LEHET BÉRELNI

 

Kötelezettsége: a jacht irányítása. A bérlőnek és az utasoknak be kell tartani a skipper utasításait, ennek megszegése esetében elmaradhat a bérlési lehetőség. A skipper a fedélzeten levőktől nem követelhet fizetést, úgyszintén nem kötelessége a bérlő kérésére/utasítására fözni, bevásárolni stb..

 


9. A BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGE

 

A kibérelt vízi járművel csak a horvát felségvizeken lehet tartózkodni. Minden ettől eltérő útvonalra engedélyt kell kérni. A bérlőnek nem áll jogában másoknak bérbe adni vagy kölcsönadni a vízi járműt, a megengedettnél több utast szállítani, rossz idő esetében éjjel hajózni, a szabályokat, törvényeket, határozatokat be kell tartani. A felsoroltak megszegésével járó következményeket a bérlő hordozza.
A bérlőnek, illetve a hajóvezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudja irányítani a vízi járművet, van a nyílt tengerre is érvényes engedélye, s a rádiótelefonista/rádiótelegrafista szerepét is be tudja tölteni (érvényes engedély).
Ha kutya is van a fedélzeten, akkor erről a bérbeadót is kell értesíteni. Ez plusz költségekkel jár (77 euro), melyet a bérlés helyszínén kell megfizetni.

 


10. A VÍZI JÁRMŰ VISSZAJUTTATÁSA

 

A bérlő köteles visszajuttatni a kibérelt vízi járműt a szerződésben leírtak alapján (tele tartály, a listán szereplő felszereléssel, a megbeszélt időpontban – az időjárástól függetlenül). Késés esetében köteles értesíteni a bérbeadót. Ha késéssel adja vissza a vízi járműt, akkor minden elkésett órára 2%-os késési díjat kell fizetnie (a heti bérlési díj szolgál alapul).

 


11. HÁZIÁLLATOK
Csak előző megbeszélés alapján engedélyezett.

12. NAUTIKUS ISMERETEK

 

Amikor a bérbeadó kételkedik a bérlő tudásában, jogában áll ellenőrizni annak gyakorlati tudását. Ha kiderül a bérlő hiányos tudása, skipperre bízza a vízi járműt. Ellenkező esetben érvénytelenítheti a szerződést, és megtarthatja a befizetett bérlési díjat.

 


13. KÁRTÉRÍTÉS

 

Az ajánlott levéllel forduljon a bérbeadóhoz legkésőbb a bérlés befejezése utáni 8. napon. Minden követelményt az átadási-átvételi és a jachtot átvevő személy jegyzőkönyvébe és a hajónaplóba kell rögzíteni. A kártérítési díj korlátozott.

 


14. MEGJEGYZÉSEK
Csak az írásosakat vesszük figyelembe. Törekedni fogunk közös nevezőre jutni.

15. KERESKEDELMI VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG (ARBITRÁZS)
Peres ügyekben a muraszombati bíróság az illetékes.

SEALINE F42 Hajóbérlés (SLO)

booking manager

Hinco-Yachting Club

 

KAPCSOLAT

www.habco.eu www.hinco.si
HABCO d.o.o.
Kranjčeva 47
9220 LENDAVA
Slovenia
HINCO YACHTING
HU:
+36 20 2695641
SLO:+386 41737120
UK:+44 7408862661